Search
  • irisblumrozenhak

חמישה טיפים לשמירה על עסק מצליח וזוגיות


5 טיפים לשמירה על עסק מצליח וזוגיות חשוב במקרה שאחד מבני הזוג עצמאי ואם שניכם עצמאים אז זה סופר חשוב.

1. קבעו מטרת על ארוכת טווח של סגנון החיים שלכם. רשמו ערכים שחשובים לכם – לדוגמא, אם אחד הערכים נסיעות - אחת לשנה חופשה בחו"ל, בהתאם לזה צריך להיות גובה ההכנסות שאתם מתכננים ומביאים הביתה. מטרת העל משמעותה לשלב תכנון עסקי בשילוב זוגיות והורות, תכנון לעתיד שכולל את הזמן והמשאבים לנסוע כמשפחה מורחבת.


כשקובעים מטרת על זה הופך לכוכב צפון שמנחה את הבחירות שעלינו לעשות ולראות האם ההחלטות שאנו מקבלים מקרבת אותנו להשגת המטרה. בין היתר להגדיר את מספר שעות העבודה בעסק, במשפחה או לעצמי.

2. לנהל עסק זה מאתגר ואין מחסור באתגרים והצפות שאפשר ללכת בינהם לאיבוד. אבל תכנון חזק והקצאת משאבים בתאום עם בן הזוג מאפשר רוגע לעשייה. 3. לכל אחד מבני הזוג יש את העוצמות והחוזקות שלו, החוכמה לחלק את הדברים כל אחד במה שהוא חזק בו ולקחת את זה לזוגיות, להורות ולעסק. אחד מבני הזוג יכול להיות היזם / השאפתן /החולם והשני יכול להיות המיישם. ביחד זה צוות מנצח. 4. אל תפחדו לא להסכים זה עם זו. לכל אחד יש את נקודות החוזק שלו ואת תחומי ההתמחות שלו. אבל זה לא מחייב החלטה פה אחד. כשמתעוררת מחלוקת או ויכוח - ברכו על כך וקחו זאת למקום של התפתחות ולא של מאבק כוחות. להיות נשוי הופך אותך ליזם ובעל/ת עסק טוב/ה יותר בזכות ההקשבה. 5. יש אומרים שעסק הוא עסק, וזוגיות / משפחה היא זוגיות / משפחה, והזמן והאנרגיה המוקדשים לתחום אחד לא צריכים לחפוף עם האחר. זה נחמד אבל לא עובד במבחן המציאות, יהיו איזורים שהחיים העסקיים יחדרו לזוגיות / משפחה ולהפך. זה בסדר. לפעמים זה מאזן. אם משוחחים בארוחה ליד המשפחה על דברים הקשורים לעסק, אפשר להזמין את הילדים להשתתף בשיחה. תתפלאו כמה רעיונות יש להם😃. לסיכום, "עסק "ו"זוגיות" אינם שני תחומים נפרדים הנמצאים במתח מתמיד זה עם זה, אלא תחומים משלימים המונעים על ידי אותם ערכים. העסק שלנו ונישואינו בסופו של דבר תומכים זה בזה יותר מכפי שהם מתחרים זה בזה. איך זה אצלכם? האם אתם מרגישים שיש יותר תמיכה בין העסק לזוגיות או יותר תחרות? זה לגמרי בסדר לא להסכים עם מה שכתבתי. תמיד שמחה לשמוע עוד דעות. איריס רוזנהק- בלום

יועצת עיסקית ומאמנת זוגית


8 views0 comments